Marketingová akce „Energie za 1 Kč“ (dále jen „Akce“)

 1. Pořadatelem této Akce je společnost CONTE spol. s r.o. 

 

 1. Každý zákazník splňující podmínky této Akce získá od CONTE měsíc září silové elektřiny a/nebo odebraného zemního plynu a ostatních služeb neregulované dodávky včetně měsíčního stálého platu za 1 Kč.

 

 1. Tato Akce probíhá od 16.3.2021 do 31.12.2021 (dále jen „Doba trvání Akce“).

 

 1. Akce se vztahuje na zákazníky kategorie Domácností a maloodběru, kteří v Době trvání Akce:
  • uzavřeli novou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu na dobu určitou nebo neurčitou s produktovou řadou Akce Energie za 1 Kč;
  • zahájili jednání o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu s produktovou řadou Akce Energie za 1 Kč a nejpozději do jednoho (1) měsíce po skončení doby Akce došlo k uzavření takové smlouvy nebo dodatku.

 

 1. V rámci Akce je zákazníkovi, který splňuje výše uvedené podmínky, přiznána cena na měsíc září ve výši 1 Kč z neregulované složky za spotřebovanou silovou elektřinu nebo odebraný zemní plyn včetně měsíčního stálého platu v měsíci září dle ceníku produktové řady Akce Energie za 1 Kč, a to pro každé odběrné místo a komoditu samostatně (dále jen „Bonus“). Bonus se nevztahuje na regulovanou část ceny.

 

 

 1. Bonus bude zákazníkovi přiznán v řádné fakturaci po absolvování slevového období. Pro vyloučení všech pochybností CONTE uvádí, že přiznáním nároku na Bonus dle této Akce není dotčena povinnost zákazníka vyplývající ze smlouvy, a to převážně hradit zálohové platby dle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu řádně a včas.

 

 1. CONTE si vyhrazuje právo na prodloužení Doby trvání Akce nebo odvolání této Akce kdykoli v průběhu jejího trvání, změnu podmínek přiznání bonusů nebo změnu výše bonusů. Odvolání akce nebo změna podmínek přiznání bonusů nebo výše bonusů se nebude týkat zákazníků, kteří před odvoláním akce nebo změnou podmínek již splnili podmínky akce a sjednali příslušnou smlouvu. Taková změna z důvodu povahy Akce a Bonusu není považována za změnu smluvních podmínek dle zákona č. 485/2000 Sb., energetický zákon.